Rakenna kotisi Roholaan

Pälkäneen Roholasta rakentuu mukava ja turvallinen asuinalue kaikenikäisille! Rohola sijaitsee aivan Pälkäneen kuntakeskuksen vieressä, palveluiden läheisyydessä. Tampereelle on matkaa omalla autolla puolisen tuntia ja joukkoliikenne kulkee Tampere-Lahti-välillä säännöllisesti. Rohola sijaitsee veden äärellä ja koska sen asuinkorttelit sijoittuvat kehiin, niiden keskelle muodostuu kauniin puutarhamaisia virkistysalueita. Roholassa saat kaikki maalla asumisen hyvät puolet, mutta olet silti lähellä kaupunkien vilskettä!

Rakentamaan vaikka heti

Kunnallistekniikan rakentaminen on valmistunut - pääset siis aloittamaan unelmien kotisi rakentamisen vaikka samantien!

Roholaan saat rakentaa mieleisesi talon. Yhtenäisen rakennustavan muodostamiseksi määrätään useimmiten vain harjan suunta, eikä taloille ole määritelty minimirakennuskokoa. Useilla tonteilla on osoitettu kadun varteen auton säilytyspaikan rakennusala. Rakennusalalle saa sijoittaa myös varasto-, kasvihuone-, sauna-, veranta- tai vastaavaa tilaa. Korttelissa 489 on minitaloalue ViherRohola ja kortteleissa 488 ja 483 kolme isoa tonttia (kaksi tonttia yhdistettynä), jotka mahdollistavat tilaa esimerkiksi isolle puutarhalle, hyötykasvien viljelylle tai yritystoiminnan tiloille asuinrakennuksen yhteydessä.

Nyt ovat myynnissä ovat ensimmäisen vaiheen tontit (ks. tonttikartat & -listat alla) ja myöhemmin toisen ja kolmannen vaiheen tontit.

Tontit ja hinnat (kunnan myymät)

Omakotitalotontit

Kortteli/tontti     Pinta-ala,m2     Tontin hinta, euroa     Rakennusoikeus

483.1*              1 195                23 900,00                 239
483.2*              1 207                24 140,00                 241
483.3                1 381                27 620,00                 276
483.4                1 330                26 600,00                 266
483.5                1 330                26 600,00                 266
483.6                1 238                24 760,00                 248
485.1                1 260                25 200,00                 252
485.2                1 260                25 200,00                 252
485.3                1 158                23 160,00                 232
486.5                1 260                25 200,00                 252
486.6                1 260                25 200,00                 252
486.7                1 195                23 900,00                 239
486.8                1 233                24 660,00                 247
488.1*              1 200                24 000,00                 240
488.2*              1 195                23 900,00                 239
488.3*              1 133                22 600,00                 227
488.4*              1 133                22 600,00                 227
489.1                1 374                27 480,00                 275
489.2                1 264                25 280,00                 253
489.3                1 252                25 040,00                 250
489.4                1 415                28 300,00                 283
490.1                1 260                25 200,00                 283
490.2                1 210                24 200,00                 283
490.3                1 210                24 200,00                 283
* Näistä tonteista on mahdollista yhdistää kaksi vierekkäistä tonttia yhdeksi isommaksi. Kartta suunnitelmasta löytyy sivun alaosasta.

ViherRoholan tontit

Kortteli/tontti     Pinta-ala,m2     Tontin hinta, euroa     Rakennusoikeus m2

489/R1              500                  10 000,00                 100
489/R2              500                  10 000,00                 100
489/R3              500                  10 000,00                 100
489/R4              500                  10 000,00                 100
489/R5              500                  10 000,00                 100
489/R7              500                  10 000,00                 100
489/R7              500                  10 000,00                 100
ViherRoholan tarkempi kartta löytyy sivun alaosasta!

Rivitalotontit / kytkettyjen pientalojen tontit

Kortteli/tontti     Pinta-ala,m2     Tontin hinta, euroa     Rakennusoikeus m2

AP486.1               963                19 260,00                 289
AP486.2               675                13 500,00                 203
AP486.3               675                13 500,00                 203
AP486.4               675                13 500,00                 203

Muut alueen tontit ovat alueen yksityisten maanomistajien tontteja, joista voi kysellä suoraan maanomistajilta.
Yhteystiedot-välilehdellä löydät sekä kunnan että yksityisten maanomistajien yhteystiedot.

Roholan ensimmäisen vaiheen tontit

Rohola on vihreä asuinalue

Kaava-alueesta on lähivirkistysalueita 41%. Lähivirkistysalueille on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle reittejä siten, että kortteleiden lävitse muodostuu oma ulkoilureitistö. Nykyisille metsäalueille on annettu kaavamääräys alueiden säilyttämisestä puustoisena, joten Roholan kaunis vihreys säilyy myös rakentamisen edetessä.

Kehäteiden muodostamien asuinkortteleiden keskelle muodostuvat korttelipuistot, joihin voidaan rakentaa asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettuja harrastetiloja ja kasvihuoneita, korttelin huoltoa palvelevia tiloja tai jätteiden keräystä, kierrätystä ja kompostointia palvelevia tiloja. Kehäteiden ulkopuolelle muodostuu lähivirkistysalueita. Lähivirkistysalueille on osoitettu leikki- ja oleskelualueeksi varattuja alueen osia, urheiluun ja virkistykseen varattuja alueen osia sekä ohjeellinen puutarhaviljelyyn varattu alue. .

Väljää ja ekologista asumista

Tonttien väljä mitoitus ja kaavamääräykset mahdollistavat alueelle ekologisesti kestävää rakentamista ja asumista. Tonteilla on riittävästi tilaa esimerkiksi maalämpöjärjestelmän ja kaksoisvesijärjestelmän rakentamiseen sekä hulevesien imeyttämiseen. Väljät tontit mahdollistavat ilmansuuntien huomioimisen ja passiivisen lämpöenergian hyödyntämisen rakentamisessa.

Roholan asuinalue rakentuu tähän

Alue on aivan Pälkäneen nykyisen keskustan vieressä. Tarkan sijainnin näet alla olevasta kartasta.

Roholan asuinalue rakentuu tähän

Roholan kaava-alue

Kaava-alue sijaitsee Lahdentien, Pälkänevedentien ja Kostianvirran rajoittamalla alueella Pälkäneen kuntakeskuksen itäosassa, Kostianvirran ja Lahdentien itäpuolella. Suunnittelualueen laajuus on noin 61,5 ha. Rakennusoikeutta on kaavassa osoitettu 53 074 kem². Asemakaavassa on osoitettu yhteensä 180 uutta omakotitonttia ja 25 kytkettyjen asuinpientalojen tonttia. Alue on pääosin vanhaa peltoa; osalla peltoja on marjapensaita. Alueen itäosassa on metsää. Rantaviivan pituus on noin 450 metriä.

Roholan rakentamisen vaiheistus on suunniteltu siten, että ensimmäisenä rakennettavan alueen uudet asukkaat voivat asua kodeissaan rauhassa ilman että toisen ja kolmannen vaiheen rakentaminen häiritsee asumisrauhaa. Siksi suuri alue rakennetaan kolmessa vaiheessa.

Kevyet rakennusmääräykset

Roholassa saat rakentaa mieleisesi talon. Yhtenäisen rakennustavan muodostamiseksi määrätään useimmiten vain harjan suunta, eikä taloille ole määritelty minimirakennuskokoa. Useilla tonteilla on osoitettu kadun varteen auton säilytyspaikan rakennusala. Rakennusalalle saa sijoittaa myös varasto-, kasvihuone-, sauna-, veranta- tai vastaavaa tilaa. Rakentaminen on yksi- ja kaksikerroksista, rinteisillä alueilla on sallittu myös osittaisen kellarikerroksen rakentaminen.

Liikenne

Kulku alueelle on nykyisin Lahdentien alitse kulkevaa Roholantietä pitkin. Asemakaavoitusta varten alueelle on laadittu liikenneselvitys, jossa esitetään seuraavaa:

  • kuntakeskukseen suuntautuva ajoneuvoliikenne kulkisi Roholantien nykyisen alikulun paikalle rakennettavan uuden alikulun kautta
  • Lahdentielle ohjautuva liikenne kulkisi pääsääntöisesti Pälkänevedentien kautta ja
  • kevyt liikenne ohjataan ajoneuvoliikenteen kanssa yhteisen alikulun kautta Lahdentien alitse ja lisäksi kevyelle liikenteelle rakennetaan uusi silta Kostianvirran yli.

Yhdyskuntatekniikka

Pälkänevedentien varrella kulkee vesijohto. Viemäriverkosto ulottuu Lahdentien länsipuolelle.
Jätevedenpuhdistamolle on matkaa noin 2 km.
Roholan tonteille tehtiin keväällä 2018 pohjatutkimukset, joiden tulokset asiantuntijalausuntoineen ovat rakentajien käytössä ja löytyvät myös dokumentteinä sivun alaosassa.

Lue lisää Roholan alueesta alla olevista dokumenteista!

Jos kiinnostuit Roholasta tai sinulla on kysyttävää asuinalueesta, ota yhteyttä Pälkäneen kunnan Rohola-yhteyshenkilöön!