Rakenna kotisi Roholaan

Pälkäne on pieni, viihtyisä kunta Pirkanmaan kaakkoispuolella, puolen tunnin ajomatkan päässä Tampereelta. Pälkäneen Roholasta rakennetaan mukava ja turvallinen asuinalue kaikenikäisille. Rohola sijaitsee aivan kuntakeskuksen vieressä, palveluiden läheisyydessä.

Roholan asuinkorttelit sijoittuvat kehiin, joiden keskelle muodostuu virkistysalueita. Virkistysalueiden istutukset tekevät alueesta kauniin puutarhamaisen. Rakentaminen on yksi- ja kaksikerroksista, rinteisillä alueilla on sallittu myös osittaisen kellarikerroksen rakentaminen.

Roholassa saat rakentaa mieleisesi talon. Yhtenäisen rakennustavan muodostamiseksi määrätään useimmiten vain harjan suunta, eikä taloille ole määritelty minimirakennuskokoa. Useilla tonteilla on osoitettu kadun varteen auton säilytyspaikan rakennusala. Rakennusalalle saa sijoittaa myös varasto-, kasvihuone-, sauna-, veranta- tai vastaavaa tilaa.

Nyt ovat myynnissä ovat ensimmäisen vaiheen tontit (ks. tonttikartat & -listat alla) ja myöhemmin toisen ja kolmannen vaiheen tontit. Roholan tonteille tehtiin keväällä 2018 pohjatutkimukset, joiden tulokset asiantuntijalausuntoineen ovat rakentajien käytössä ja löytyvät myös täältä Roholan omilta sivuilta.

Kunnallistekniikan rakentaminen valmistuu pikapuoliin ja talonrakentajat pääsevät aloittamaan omat rakennustyönsä vaikka samantien.

Roholan rakentamisen vaiheistus on suunniteltu siten, että ensimmäisenä rakennettavan alueen uudet asukkaat voivat asua kodeissaan rauhassa ilman että toisen ja kolmannen vaiheen rakentaminen häiritsee asumisrauhaa. Siksi suuri alue rakennetaan vaiheittain.

Ennakkomarkkinoinnissa olevat kohteet

Honka Lumi -hirsikodit saatavana kahdelle Roholan tontille, lue lisää Etuovesta.

Tontit ja hinnat (kunnan myymät):

Kortteli/tontti     Pinta-ala,m2     Tontin hinta, euroa     Rakennusoikeus

483.1                1 195                23 900,00                 239
483.2                1 207                24 140,00                 241
483.3                1 381                27 620,00                 276
483.4                1 330                26 600,00                 266
483.5                1 330                26 600,00                 266
483.6                1 238                24 760,00                 248
485.1                1 260                25 200,00                 252
485.2                1 260                25 200,00                 252
485.3                1 158                23 160,00                 232
486.5                1 260                25 200,00                 252
486.6                1 260                25 200,00                 252
486.7                1 195                23 900,00                 239
486.8                1 233                24 660,00                 247
488.1                1 200                24 000,00                 240
488.2                1 195                23 900,00                 239
488.3                1 133                22 600,00                 227
488.4                1 133                22 600,00                 227
489.1                1 374                27 480,00                 275 (Varattu, tontille ennakkomarkkinoinnissa Honka Lumi -hirsikoti)
489.2                1 264                25 280,00                 253
489.3                1 252                25 040,00                 250
489.4                1 415                28 300,00                 283
490.1                1 260                25 200,00                 283 (Varattu, tontille ennakkomarkkinoinnissa Honka Lumi -hirsikoti)
490.2                1 210                24 200,00                 283
490.3                1 210                24 200,00                 283
AP486.1               963                19 260,00                 289
AP486.2               675                13 500,00                 203
AP486.3               675                13 500,00                 203
AP486.4               675                13 500,00                 203

Tämän listan tontit ovat Pälkäneen kunnan myynnissä olevia tontteja.
Muut tontit ovat alueen yksityisten maanomistajien tontteja, joista voi kysellä suoraan maanomistajilta.
Yhteystiedot-välilehdellä ovat sekä kunnan, että yksityisten maanomistajien tiedot.

Roholan ensimmäisen vaiheen tontit
Rohola juhanintie

Rohola on vihreä asuinalue

Kaava-alueesta on lähivirkistysalueita 41%. Lähivirkistysalueille on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle reittejä siten, että kortteleiden lävitse muodostuu oma ulkoilureitistö. Nykyisille metsäalueille on annettu kaavamääräys alueiden säilyttämisestä puustoisena, joten Roholan kaunis vihreys säilyy myös rakentamisen edetessä.

Kehäteiden muodostamien asuinkortteleiden keskelle muodostuvat korttelipuistot, joihin voidaan rakentaa asukkaiden
yhteiskäyttöön tarkoitettuja harrastetiloja ja kasvihuoneita, korttelin huoltoa palvelevia tiloja tai jätteiden keräystä, kierrätystä ja kompostointia palvelevia tiloja. Kehäteiden ulkopuolelle muodostuu lähivirkistysalueita. Lähivirkistysalueille on osoitettu leikki- ja oleskelualueeksi varattuja alueen osia, urheiluun ja virkistykseen varattuja alueen osia sekä ohjeellinen puutarhaviljelyyn varattu alue. Näitä alueita aletaan rakentaa vuoden 2020 aikana.

Väljää ja ekologista asumista

Tonttien väljä mitoitus ja kaavamääräykset mahdollistavat alueelle toteutettavan ekologisesti kestävää rakentamista ja asumista. Tonteilla on riittävästi tilaa esimerkiksi maalämpöjärjestelmän ja kaksoisvesijärjestelmän rakentamiseen sekä hulevesien imeyttämiseen. Väljät tontit mahdollistavat ilmansuuntien huomioimisen ja passiivisen lämpöenergian hyödyntämisen rakentamisessa.

Roholan asuinalue rakentuu tähän

Alue on aivan Pälkäneen nykyisen keskustan vieressä. Tarkan sijainnin näet alla olevasta kartasta.

Roholan asuinalue rakentuu tähän

Roholan kaava-alue

Kaava-alue sijaitsee Lahdentien, Pälkänevedentien ja Kostianvirran rajoittamalla alueella Pälkäneen kuntakeskuksen itäosassa, Kostianvirran ja Lahdentien itäpuolella. Suunnittelualueen laajuus on noin 61,5 ha. Rakennusoikeutta on kaavassa osoitettu 53 074 kem². Asemakaavassa on osoitettu yhteensä 180 uutta omakotitonttia ja 25 kytkettyjen asuinpientalojen tonttia. Alue on pääosin peltoa. Pellot ovat viljeltyjä ja osalla peltoja on marjapensaita. Alueen itäosassa on metsää. Rantaviivan pituus on noin 450 metriä.

Roholan alueen rakentaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa, jotta ensimmäisen vaiheen asukkaat voivat asua rauhassa toisen ja kolmannen vaiheen rakentamisen häiritsemättä asumisviihtyvyyttä.

Liikenne

Kulku alueelle on nykyisin Lahdentien alitse kulkevaa Roholantietä pitkin. Asemakaavoitusta varten alueelle on laadittu liikenneselvitys, jossa esitetään seuraavaa:

  • kuntakeskukseen suuntautuva ajoneuvoliikenne kulkisi Roholantien nykyisen alikulun paikalle rakennettavan uuden alikulun kautta
  • Lahdentielle ohjautuva liikenne kulkisi pääsääntöisesti Pälkänevedentien kautta ja
  • kevyt liikenne ohjataan ajoneuvoliikenteen kanssa yhteisen alikulun kautta Lahdentien alitse ja lisäksi kevyelle liikenteelle rakennetaan uusi silta Kostianvirran yli.

Yhdyskuntatekniikka

Pälkänevedentien varrella kulkee vesijohto. Viemäriverkosto ulottuu Lahdentien länsipuolelle.
Jätevedenpuhdistamolle on matkaa noin 2 km.

Lue lisää Roholan alueesta alla olevista dokumenteista!

Jos kiinnostuit Roholasta tai sinulla on kysyttävää asuinalueesta, ota yhteyttä Pälkäneen kunnan Rohola-yhteyshenkilöön!