Pälkäneen kunta osallistuu UUMA3-hankkeeseen. Päätös on tehty kunnan elinvoimalautakunnassa lokakuussa 2019.

UUMA3-ohjelman tavoitteena on edistää uusiomateriaalien käyttöä pohjarakentamisessa ja vähentää siten luonnon kiviainesten käyttöä ja pohjarakentamisen ympäristövaikutuksia. Hankkeeseen osallistuminen on Pälkäneen kunnalle merkittävä askel kohti ympäristön kannalta kestävämpää infrarakentamista.

Kunnalla on toteutus- ja suunnitteluvaiheessa useampia kohteita, joiden rakentamisessa halutaan hyödyntää kiertotalouden ratkaisuja ja toteuttaa ympäristön kannalta kestävämpää rakentamista. Hankkeen myötä toivotaan saavutettavan sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja ja toimintatapoja. Tätä tavoitetta tukee myös Pälkäneen marraskuussa päätetty osallistuminen HINKU-hankkeseen (Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke).

UUMA3-hankkeesta toivotaan Pälkäneellä löytyvän uusiomateriaaleilla toteutettavia pohjaratkaisuja myös Roholan asuinalueelle, jossa kestävät arvot korostuvat muutenkin.

Roholahan sijaitsee aivan Pälkäneen keskustan vieressä, jolloin on mahdollista päästä palveluiden, kuten kauppojen, koulujen tai uuden liikunta-areenan äärelle ilman autoa. Roholassa on myös hyvät edellytykset rakentaa kestäviä ratkaisuja lämmitykseen ja energiantuotantoon - reiluilla tonteilla on hyvin tilaa maalämmölle ja mm. aurinkopaneelit voi omalle katolle asentaa ilman erillistä rakennuslupaa. Myös koko Pälkäneen kattava valokuituverkko tulee olemaan valmis vuonna 2020, mikä mahdollistaa erinomaiset yhteydet etätyölle koko seudulla - myös Roholassa.

Ympäristösyiden lisäksi taloudelliset syyt houkuttelevat uusiomateriaalien käyttöön. Säästöjä voidaan saavuttaa sekä kuljetus- ja sijoituskustannusten vähenemisen myötä että kalliiden maarakennustekniikoiden korvaamisella uudenlaisilla ja kustannustehokkaammilla  menetelmillä.

Pälkäne on ensimmäinen pienempi kunta, joka lähtee mukaan hankkeeseen. Hankkeessa on mukana myös viranomaisia, yrityksiä, tutkimuslaitoksia, järjestöjä sekä kaupunkeja, mm. Helsingin ja Tampereen kaupungit.

UUMA3-ohjelma on kolmevuotinen (2018-2020)  yhteistyöfoorumi, joka kokoaa maarakentamisen  toimijat edistämään uusiomaarakentamista Suomessa. Hanke jatkaa aiempien Uuma-ohjelmien aloittamaa työtä uusiomaarakentamisen käytäntöjen, ohjeistusten, koulutuksen ja tuotteistamisen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on, että uusiomaarakentamisesta tulisi kiertotaloutta edistävä toimintatapa, joka olisi tasavertainen luonnonkiviainesten käytön kanssa. Uudella toimintatavalla on mahdollista saavuttaa merkittäviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä.