Jos olet lukenut Roholasta lähialueen medioissa (esim. Aamulehti 21.5.2019), jutuissa muistetaan aina mainita, kuinka Roholan ensimmäisen vaiheen tontit täytyy paaluttaa. Se on ihan totta, mutta onko paalutus oikeasti niin vaivalloista kuin jutuissa yritetään viestittää? Tässä pieni infopaketti asiaa miettiville.

Paalutus on yleistä Suomessa

Suomessa on paljonkin alueita, joissa rakennuksen turvallinen ja kestävä perustaminen edellyttää paaluttamista. Jos maaperä ei ole tarpeeksi kantavaa, paaluilla varmistetaan uudelle kodille pitkäikäinen ja painumaton perustus. Roholan alue on entistä peltomaata, joka on luonnostaan pehmeää. Alueella tehdyt maaperätutkimukset osoittavat, että melkein kaikki nyt (2020) myynnissä olevat tontit täytyy paaluttaa. Toisaalta puutarhan perustaminen taasen tulee olemaan lastenleikkiä maaperän ansiosta.

Mitä paaluttaminen on?

Wikipedia kertoo: "Paalutus on pohjarakennustekniikka, jonka avulla perustuksilta/yläpuolisilta rakenteilta tulevat kuormat siirretään kantavaan/tiiviiseen maaperään tai kallioon. Paalutus mahdollistaa erilaisten rakenteiden perustamisen, kun perusmaa on liian heikko kantavuudeltaan tai painumat ovat suurempia, kuin sallitaan. Tekniikkana paalutus on satoja vuosia vanha, esimerkiksi Venetsian rakennukset ovat paalutettuja. Suomessa Turku on laajalti paalutettujen perustusten varassa, ja Malmin lentokenttä on rakennettu paalutetulle suoalueelle."

Rakentaja.fi:n juttu "Pelottaako rakentaa omaan taloon 'kallis' paaluperustus" vastaa myös moniin kysymyksiin paaluttamisen kulusta omakotitalorakentamisessa.

Miten omakotitointit paalutetaan?

Yleisimmät paalutyypit nykyään ovat betonipaalut ja teräspaalut. Omakotitalojen paalutuksissa suositaan nykyään teräspaalutusta, sillä se onnistuu pienemmillä koneilla ja nopeammin kuin betonipaalutus. Rakentaja.fi-sivulla on hyvä juttu teräspaalutuksesta ja paalutusprosessista omakotitalossa - lue se täällä. Jutussa kerrotaan mm. että paalutus saattaa onnistua yhdessä päivässä, ja että vuodenaika ei ole myöskään ongelma.

Mitä paalutus maksaa?

Lainataanpa taas Wikipediaa: "Paalutuksen hinta määräytyy käytettävän materiaalin ja lyöntisyvyyden perusteella. Paalutuskustannuksien osuus rakennushankkeesta vaihtelee kohteen ja paalutussyvyyden mukaisesti noin 3-20 % välillä rakennuskustannuksista." Roholassa kunkin tontin paalutuksen hinnaksi arvioidaan noin 15 000–20 000 € per tontti. Jos tontin hinta on noin 25 000 € ja rakentamisen vaikkapa 300 000 €, kasvaa rakennusbudjetti paalutuksen takia vain noin 6 %:lla. Esimerkiksi Honka Lumi -talopaketissa tontit ja paalutukset kuuluvat kaikki hintaan ja lähes muuttovalmis talo maksaa silti alle 260 000 €

Jos vertaillaan Roholan tonttien hintoja ja sijaintia vaikkapa naapurikaupunkien tonttitarjontaan, voitaneen sanoa, että tontin voisi paaluttaa vaikka kolmeen kertaan eikä sillä rahalla silti saisi niin kunnan keskustaa ja palveluita lähellä olevaa, isoa tonttia puolen tunnin päästä Tampereelta.